42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Testament notarialny

3em âge - Signature d'un acteNie ma co prawda konieczności sporządzania testamentu w formie notarialnej. Ostatnią wolę można sporządzić własnoręcznie bez udziału notariusza i jeśli testament spełnia wymagania formalne to w zupełności wystarczy. Jednakże najbezpieczniejsze i najpewniejsze jest sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego u notariusza.

Powierzając spisanie testamentu notariuszowi, będziemy mieć pewność i gwarancję nie tylko ważności testamentu, ale i tego, że nasza ostatnia wola będzie wyrażona w sposób precyzyjny, niebudzący niczyjej wątpliwości. Testament notarialny jest dokumentem urzędowym i stanowi dowód tego, co zostało w nim zawarte. Z tego powodu taki testament jest bardzo trudno obalić. Z notarialnej formy testamentu warto skorzystać szczególnie w sytuacji, gdy chcemy spadkobiercę lub spadkobierców obciążyć zapisem na rzecz wskazanej osoby czy instytucji lub poleceniem.

Zapis w testamencie

Zapis to zawarta w testamencie dyspozycja spadkodawcy skierowana do spadkobierców spełnienia jakiegoś świadczenia majątkowego na rzecz wskazanej osoby. Przykładowo, zapis może dotyczyć przekazania określonej osobie jakiejś kwoty pieniędzy lub przedmiotu czy też wypłacenia renty drugiej żonie spadkodawcy czy ustanowienia prawa użytkowania części domu. Osoba, której dotyczy zapis (zapisobierca) może żądać od spadkobiercy wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu i może wystąpić o to z pozwem do sądu.

Polecenie to nałożony w testamencie na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek określonego działania. Może to być polecenie wypłacenia określonej kwoty na rzecz np. fundacji, polecenie wydania odziedziczonych pieniędzy na rzecz odbudowania domu. Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, wykonawca testamentu lub organ państwowy, którego dotyczy polecenie.

Ile kosztuje testament notarialny?

Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego testament wynosi 50 zł, natomiast za sporządzenie testamentu zawierającego zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku opłata wynosi 150 zł. Nie jest to wysoka cena za gwarancję ważności testamentu i bezpieczeństwo, że taki testament nie zostanie obalony lub unieważniony. Dodatkowo istnieje możliwość zdeponowania takiego dokumentu u notariusza, a następnie jego otwarcie i sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu w obecności spadkobierców i osób upoważnionych do dziedziczenia.