42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Prawo o notariacie Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.

Dokumentem nadrzędnym regulującym działalność notariuszy oraz samorządu notarialnego w Polsce jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U.08.189.1158 z zm.). Ustawa ta reguluje tryb powoływania i odwoływania notariuszy, obowiązki i...