42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – akt normatywny będący podstawowym źródłem polskiego prawa rodzinnego, w sposób kompleksowy regulujący stosunki rodzinne. Uchwalony przez Sejm w dniu 25 lutego 1964 r., wszedł w życie w dniu 1 stycznia 1965 r.

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 788)

W ustawie tej znajdują się przepisy dotyczące wspólności majątkowej oraz małżeńskiego ustroju majątkowego reguluje Dział III „Małżeńskie ustroje majątkowe” artykuły 31 – 54

  • Rozdział I – Ustawowy ustrój majątkowy
  • Rozdziały II – Umowne ustroje majątkowe
  • Rozdział III – Przymusowy ustrój majątkowy