42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Od 1 lipca 2023 obowiązywać będą nowe progi darowizn wolnych od podatku od spadku i darowizn. Aktualizacja progów  obowiązujących w ramach podatku od spadków i darowizn to niejako efekt krytyki, która spadła na rząd po tym,  gdy ten chciał opodatkować większość zbiórek. Od 1 lipca 2023 r. kwoty wolne dla spadków i darowizn dla I grupy podatkowej wzrosną niemal 3,5-krotnie. Co ważne, w przypadku darowizn od wielu osób, kwota ta wzrośnie w I grupie podatkowej z 20 868 zł do 108 360 zł.

Darowizna nie ma żadnych limitów wartościowych, jednak w zależności od wartości darowizny obowiązują progi, od których naliczany jest podatek od spadków i darowizn.

Wysokość podatku od spadków i darowizn reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. Osoby, które nabędą tytułem darowizny własność rzeczy lub praw majątkowych, mają obowiązek uiszczenia opłaty do właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego. Podatku nie trzeba płacić, jeśli nie przekroczymy wysokości progów podatkowych od darowizny w danej grupie podatkowej. Obecnie progi te są następujące:

  • 10 434 zł w I grupie podatkowej;
  • 7 878 zł w II grupie podatkowej;
  • 5 308 zł w III grupie podatkowej.

Pierwsza grupa podatkowa składa się z małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Do drugiej należą zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

Trzecia to wszyscy inni nabywcy.

Od 1 lipca obowiązywać będą nowe kwoty darowizny wolne od podatku:

  • 36 120 zł od jednej osoby w przypadku osób należących do I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł od jednej osoby w przypadku nabywców z II grupy podatkowej;
  • 18 060 zł od jednej osoby w przypadku nabywców z III grupy podatkowej.