42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Obszar rewitalizacji Łódź

Przy okazji zakupu lub sprzedaży mieszkania bardzo często do naszej kancelarii notarialnej kierowane są zapytania o obszar rewitalizacji w Łodzi. Postanowiliśmy wyjaśnić ten temat i zebrać wszystkie pomocne informacje i dokumenty z tym związane.

Podstawa prawna obszaru rewitalizacji w Łodzi

Pod koniec lutego 2016 roku podjęta została Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Uchwała nr XXV/589/16 z dnia 10 lutego 2016). Dokument ten dokładnie wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji miasta Łodzi i ustanawia na rzecz miasta Łodzi prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Oznacza to, że miasto Łódź ma pierwszeństwo do zakupu wszelkich nieruchomości znajdujących się na obszarze rewitalizacji przed wszystkimi innymi zainteresowanymi zakupem.

W związku z tym chcąc kupić nieruchomość w Łodzi najpierw należy sprawdzić, czy znajduje się ona w obszarze rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji – mapa

Specjalna strefa rewitalizacji obejmuje całe centrum Łodzi, czyli dawną strefę wielkomiejską, część Starego Widzewa (do ul. Niciarnianej), część Górnej (Pabianicka – Bednarska – Paderewskiego) i część Bałut (Źródłowa – Smugowa – Organizacji WiN – Piwna). Szczegółowa mapa obszaru rewitalizacji Łodzi dokładnie określa zakres strefy i ulice objęte obszarem.

mapa obszaru rewitalizacji w Łodzi

Jak sprawdzić, czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji?

Ponieważ miasto Łódź ma zagwarantowane prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji, chcąc kupić nieruchomość (mieszkanie, dom, lokal użytkowy, działkę), należy zacząć od sprawdzenia, czy dana nieruchomość znajduje się na tym obszarze. Można to sprawdzić na załączonej do uchwały mapie z zaznaczonym obszarem.

Pobierz dokładną mapę obszaru rewitalizacji Łodzi w PDF

 

Drugą możliwością jest sprawdzenie obrębu, w którym położona jest nieruchomość i porównanie go z wykazem obrębów całkowicie lub częściowo leżących w obszarze rewitalizacji.

Pobierz wykaz obrębów Łodzi objętych obszarem rewitalizacji PDF

 

Wykaz ten obejmuje obręby w całości i częściowo objęte obszarem rewitalizacji oraz obręby wyłączone spod tego obszaru.

W przypadku, gdy pojawią się wątpliwości, bo na przykład nieruchomość znajduje się na granicy obszaru rewitalizacji, albo osoba kupująca chce mieć pewność w tej kwestii przed zawarciem transakcji kupna, można zwrócić się do Urzędu Miasta z wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia. Wzór takiego wniosku można znaleźć na anszej stronie oraz stronach Urzędu Miasta, a następnie wypełnić zgodnie ze wskazówkami na wniosku.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia PDF

 

Wnioski można składać w punktach kancelaryjnych Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami:

 • ul. Piotrkowska 175 – (kancelaria)
 • ul. Piotrkowska 104 – blok B, parter (kancelaria)
 • ul. Piotrkowska 110 – Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
 • ul. Piotrkowska 153 – II piętro, pokój nr 204 (kancelaria)
 • ul. Sienkiewicza 5 – parter, pokój 022 (kancelaria)
 • ul. Skorupki 21 – III piętro, pokój nr 1 (kancelaria)
 • ul. Zachodnia 47 – parter, pokój nr 12 (kancelaria)
 • ul. Krzemieniecka 2 B – parter (kancelaria)
 • al. Politechniki 32 – parter, pokój nr 005 (kancelaria)
 • al. Piłsudskiego 100 – parter (kancelaria)
 • w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami mieszczący się przy ul. Piotrkowskiej 110 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00; w soboty w godz. 9.00 – 13.00)
 • Oddział Call Center w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami mieszczący się przy ul. Piotrkowskiej 106 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00; w soboty w godz. 9.00 – 13.00)
 • Oddział ds. Informacyjno – Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami obsługujący punkty informacyjne zewnętrzne (w godzinach 9.00 – 17.00)

Taki wniosek może też złożyć drogą za pośrednictwem e-maila: rewitalizacja@uml.lodz.pl

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel.: 042 272 61 82 oraz 042 638 52 98

Umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości

W przypadku podjęcia decyzji o zakupie nieruchomości, która położona jest na obszarze rewitalizacji Łodzi należy zgłosić się do kancelarii notarialnej w celu podpisania aktu notarialnego Umowy Warunkowej Sprzedaży Nieruchomości. Na jej podstawie strony zobowiązują się do kupna / sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, że Miasto Łódź nie skorzysta z prawa pierwokupu zagwarantowanego wyżej przytoczoną uchwałą. Po podpisaniu umowy warunkowej notariusz informuje Prezydenta Miasta Łodzi o planowanej transakcji, a ten w ciągu 30 dni ma obowiązek poinformowania o skorzystaniu bądź odstąpieniu od prawa pierwokupu. Stosowna odpowiedź trafia do notariusza, który informuje strony o możliwości podpisania Umowy Przeniesienia Prawa Własności Nieruchomości.