42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Obszar rewitalizacji Łódź

Przy okazji zakupu lub sprzedaży mieszkania bardzo często do naszej kancelarii notarialnej kierowane są zapytania o obszar rewitalizacji w Łodzi. Postanowiliśmy wyjaśnić ten temat i zebrać wszystkie pomocne informacje i dokumenty z tym związane.

Podstawa prawna obszaru rewitalizacji w Łodzi

Pod koniec lutego 2016 roku podjęta została Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Uchwała nr XXV/589/16 z dnia 10 lutego 2016). Dokument ten dokładnie wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji miasta Łodzi i ustanawia na rzecz miasta Łodzi prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Oznacza to, że miasto Łódź ma pierwszeństwo do zakupu wszelkich nieruchomości znajdujących się na obszarze rewitalizacji przed wszystkimi innymi zainteresowanymi zakupem.

W związku z tym chcąc kupić nieruchomość w Łodzi najpierw należy sprawdzić, czy znajduje się ona w obszarze rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji – mapa

Specjalna strefa rewitalizacji obejmuje całe centrum Łodzi, czyli dawną strefę wielkomiejską, część Starego Widzewa (do ul. Niciarnianej), część Górnej (Pabianicka – Bednarska – Paderewskiego) i część Bałut (Źródłowa – Smugowa – Organizacji WiN – Piwna). Szczegółowa mapa obszaru rewitalizacji Łodzi dokładnie określa zakres strefy i ulice objęte obszarem.

mapa obszaru rewitalizacji w Łodzi

Jak sprawdzić, czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji?

Ponieważ miasto Łódź ma zagwarantowane prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji, chcąc kupić nieruchomość (mieszkanie, dom, lokal użytkowy, działkę), należy zacząć od sprawdzenia, czy dana nieruchomość znajduje się na tym obszarze. Można to sprawdzić na opracowanej przez UMŁ specjalnej mapie obszaru rewitalizacji:

Sprawdź dokładną mapę obszaru rewitalizacji Łodzi

W przypadku, gdy pojawią się wątpliwości, bo na przykład nieruchomość znajduje się na granicy obszaru rewitalizacji, albo osoba kupująca chce mieć pewność w tej kwestii przed zawarciem transakcji kupna, można zwrócić się do Urzędu Miasta z wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia. Wzór takiego wniosku można znaleźć na naszej stronie oraz na stronach Urzędu Miasta, a następnie wypełnić zgodnie ze wskazówkami na wniosku.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia DOC

 

Jak i gdzie złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia czy nieruchomość leży na obszarze rewitalizacji?

Elektronicznie (za pośrednictwem platformy ePUAP)

  1. Wniosek uzupełniany w obrębie platformy ePUAP jest przesyłany również za jej pośrednictwem. Przejdź do wniosku zaświadczenia na platformie ePUAP.

Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi

Wnioski o wydanie zaświadczenia czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji, można składać w następujących oddziałach UMŁ:

  • Piotrkowska 104,
  • Piotrkowska 110,
  • Politechniki 32,
  • Piłsudskiego 100,
  • Krzemieniecka 2B,
  • Zachodnia 47.

Listownie

Wystarczy wysłać wniosek na adres:

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska171
90-447 Łódź

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel.: +48 42 638 52 98, +48 42 638 57 58 lub +48 42 272 63 79

Aktualne informacje na temat Obszaru rewitalizacji oraz procedury uzyskania zaświadczenia koniecznego do kupna / sprzedaży nieruchomości można sprawdzić na stronie Urzędu Miasta Łodzi.

Umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości

W przypadku podjęcia decyzji o zakupie nieruchomości, która położona jest na obszarze rewitalizacji Łodzi należy zgłosić się do kancelarii notarialnej w celu podpisania aktu notarialnego Umowy Warunkowej Sprzedaży Nieruchomości. Na jej podstawie strony zobowiązują się do kupna / sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, że Miasto Łódź nie skorzysta z prawa pierwokupu zagwarantowanego wyżej przytoczoną uchwałą. Po podpisaniu umowy warunkowej notariusz informuje Prezydenta Miasta Łodzi o planowanej transakcji, a ten w ciągu 30 dni ma obowiązek poinformowania o skorzystaniu bądź odstąpieniu od prawa pierwokupu. Stosowna odpowiedź trafia do notariusza, który informuje strony o możliwości podpisania Umowy Przeniesienia Prawa Własności Nieruchomości.