42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Dokumentem nadrzędnym regulującym działalność notariuszy oraz samorządu notarialnego w Polsce jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U.08.189.1158 z zm.).

Ustawa ta reguluje tryb powoływania i odwoływania notariuszy, obowiązki i prawa notariuszy. Omawia strukturę i zakres działania samorządu notarialnego, reguluje kto stanowi nadzór nad notariatem i jaką odpowiedzialność ponoszą notariusze za szkody oraz jakiej odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają. W ustawie jest mowa o aplikantach i asesorach notarialnych oraz trybie naboru i przebiegu aplikacji notarialnej. Ustawa Prawo o notariacie szczegółowo omawia zakres czynności notarialnych i tryb dokonywania poszczególnych czynności notarialnych. Definiuje zawartość poszczególnych dokumentów urzędowych takich jak akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia, ustala tryb doręczania oświadczeń, a także omawia protesty, przyjmowanie na przechowanie, protokoły, wypisy, odpisy i wyciągi oraz przechowywanie aktów notarialnych.