42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Zaświadczenie czy grunt został objęty uproszczonym planem urządzenia lasu

 

Kupując nieruchomość zabudowaną lub grunt położony w Gminie Miasto Łódź do sporządzenia aktu notarialnego konieczne jest przedstawienie zaświadczenia zawierającego informację, czy grunt w Gminie Miasto Łódź został objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji lasów.

działka w lesie

Chcąc uzyskać zaświadczenie z Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi lub w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi ul. Retkińskiej 41; 94-004 Łódź; tel.  48 (42) 628 72 00; e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl.

Można go również pobrać z naszej strony:

Wzór wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi PDF

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię wypisu z rejestru gruntów (wystawioną do 1 miesiąca wstecz)
  • dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia,

Opłatę należy wnieść przelewem na konto Wydziału Finansowego UMŁ ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi na rachunek bankowy nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073.
UWAGA: Wniosku nie można opłacić w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej

Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Retkińska 41; 94-004 Łódź, w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30 lub przesłać za pośrednictwem poczty. Zaświadczenie z Zarządu Zieleni Miejskiej można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą na wskazany we wniosku adres do korespondencji. W przypadku odbioru przez osobę inną niż wskazana we wniosku, należy załączyć pełnomocnictwo, które również należy opłacić.

Zaświadczenie wydawane jest w terminie do 7 dni roboczych, jednak termin realizacji jest zwykle krótszy. O terminie odbioru zaświadczenia można dowiadywać się pod numerem telefonu 48 (42) 628 72 00 oraz mailowo sekretariat@zzm.lodz.pl.