42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Krąg uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn zwiększa się o osoby z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1761). Dnia 7 października ustawa podpisana przez Prezydenta RP.

W myśl tej ustawy poszerza się krąg osób należących do I grupy podatkowej. Ustawa ta rozszerza pojęcia zstępnych i wstępnych. Do grona osób zaliczanych do I grupy podatkowej zostały dodane:

  • zstępni – uzupełniono o osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo–wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)
  • wstępni – uzupełniono o osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Do tej pory osoby te były zaliczane do III grupy podatkowej jako osoby nie spokrewnione. W przypadku dziedziczenia lub uzyskania darowizny wiązało się z koniecznością odprowadzenia podatku od spadków i darowizn. Uzasadnienie do ustawy wskazuje, że ,,dzieci w zastępczej opiece rodzinnej czy rodzinnym domu dziecka wychowywane są w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo, w wielu przypadkach uważają swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie – opiekunowie uważają je za własne już do końca życia”.