42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Kancelaria Notarialna Rafał Jabłoński Łódź

Jakie dokumenty są konieczne do podpisania aktu notarialnego?

Rafał Jabłoński - notariusz Łódź

Jakie czynności prawne wymagają formy aktu notarialnego?

Kancelaria Notarialna R.Jabłoński - notariusz

Ile kosztuje notariusz przy kupnie mieszkania, działki, nieruchomości?
akt notarialny

Akty notarialne

Wiele czynności prawnych wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Akt notarialny wymagany jest przy sprzedaży mieszkania, działki lub innej nieruchomości. Notariusz sporządza również akty założycielskie spółek prawa handlowego oraz protokoły ze zgromadzeń tychże spółek. Przy pomocy notariusza można sporządzić umowę darowizny oraz umowę majątkową małżeńską tzw. intercyzę. Formę aktu notarialnego może przyjąć również testament.

Testamenty i wydziedziczenie

Sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego u notariusza to najpewniejsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie. Powierzając jego napisanie notariuszowi zyskujemy gwarancję nie tylko ważności testamentu, ale i tego, że ostatnia wola będzie w sposób precyzyjny i niebudzący wątpliwości. Testament notarialny jest dokumentem urzędowym i stanowi dowód tego, co zostało w nim poświadczone. Z tego powodu w praktyce bardzo trudno taki testament obalić i stwierdzić nieważność testamentu.

Podział majątku

Do podziału majątku wspólnego nie jest konieczne angażowanie sądu. Jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia i w skład dorobku wchodzą nieruchomości albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkania, lokalu użytkowego, można udać się do notariusza, który sporządzi stosowaną umowę o podziale majątku. Podział majątku z udziałem notariusza jest tańsze i znacznie szybsze niż postępowanie przed sądem.

Rafał Jabłoński - notariusz |Kancelaria Notarialna w Łodzi

O kancelarii

Nasza kancelaria notarialna działa w Łodzi od ponad 25 lat. W swojej pracy wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie, które zdobyliśmy w ciągu trzech dekad wykonywania czynności notarialnych. Działamy w oparciu o przepisy prawa i zasady etyki zawodowej notariuszy, według których:

 • notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego i wykonuje funkcję publiczną
 • notariusz jest wyposażony przez Państwo w moc nadawania charakteru urzędowego oświadczeniom osób oraz innym czynnościom przewidzianym przez prawo
 • notariusz zapewnia stronom bezpieczeństwo obrotu
 • notariusz jest niezbędnym uczestnikiem tworzenia i urzeczywistniania struktur prawnych wolnego rynku
 • notariusz dokonuje czynności notarialnych tj. czynności którym strony są obowiązane lub chcą nadać formę aktu notarialnego
 • notariusz stosuje przepisy obowiązującego prawa, przestrzega zasad etyki zawodowej notariuszy i praw człowieka
 • czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego
 • notariusz jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których dowiedział się przy wykonywaniu czynności notarialnych

W trakcie wykonywania obowiązków dokładamy wszelkiej staranności, by zyskać zaufanie klienta. Staramy się do każdej sprawy podchodzić indywidualnie, gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę prawną.

Kancelaria Notarialna Rafał Jabłoński – notariusz sporządza:

 • akty notarialne
 • poświadczenia
 • wypisy
 • odpisy dokumentów
 • dokonujemy wielu innych czynności notarialnych, które zawarte są w ustawie Prawo o notariacie z 1991 roku
 • udzielamy porad i informacji, dotyczących podejmowanych czynności notarialnych

Czynności notarialne są dokonywane w Kancelarii Notarialnej w centrum Łodzi zlokalizowanej przy ulicy Narutowicza 94 lok. 3.  Jeżeli przemawia za tym charakter danej czynności lub szczególne okoliczności, istnieje możliwość dokonania czynności w innym miejscu. Niektóre czynności takie jak poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, poświadczenia podpisu, wykonujemy na bieżąco w Kancelarii. Czynności wymagające ustalenia rodzaju planowanej czynności notarialnej, przygotowania koniecznych dokumentów, skalkulowania wysokości opłat notarialnych oraz przygotowania aktu notarialnego dokonywane są po uprzednim ustaleniu dogodnego dla stron terminu. Wszelkie niezbędne informacje można otrzymać w bezpośrednio w Kancelarii, telefonicznie lub mailowo.

Zapraszamy
Rafał Jabłoński – notariusz

Rafał Jabłoński

Notariusz

Małgorzata Binasiak

Referent notarialny

Kancelaria Notarialna K.Borten R.Jabłoński Łódź