42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Obrót działkami rolnymi – nowe przepisy

Nowe przepisy regulujące obrót działkami rolnymi Podpisana 28 maja 2019 nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ułatwia obrót ziemią rolną. Zmiana ta daje możliwość zakupu działek rolnych o powierzchni do 1 ha przez osoby niebędące rolnikami. Podpisana...

Wypis aktu notarialnego po nowemu

Problemy z uzyskaniem wypisu aktu notarialnego Propozycja zmiany prawa o notariacie (2018)   Resort Ministerstwa Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją prawa o notariacie. W myśl proponowanych zmian ciężar archiwizowania i przechowywania aktów notarialnych ma...

Obszar rewitalizacji w Łodzi

Obszar rewitalizacji Łódź Przy okazji zakupu lub sprzedaży mieszkania bardzo często do naszej kancelarii notarialnej kierowane są zapytania o obszar rewitalizacji w Łodzi. Postanowiliśmy wyjaśnić ten temat i zebrać wszystkie pomocne informacje i dokumenty z tym...

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – akt normatywny będący podstawowym źródłem polskiego prawa rodzinnego, w sposób kompleksowy regulujący stosunki rodzinne. Uchwalony przez Sejm w dniu 25 lutego 1964 r., wszedł w życie w dniu 1 stycznia 1965 r. Ustawa z dnia 25 lutego 1964...

Prawo o notariacie Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.

Dokumentem nadrzędnym regulującym działalność notariuszy oraz samorządu notarialnego w Polsce jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U.08.189.1158 z zm.). Ustawa ta reguluje tryb powoływania i odwoływania notariuszy, obowiązki i...