42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Zwolnienie z podatku od nabycia przedsiębiorstwa w drodze dziedziczenia

Rząd przygotowuje zmiany w podatku od spadków i darowizn, które mają zachęcić do przejmowania i prowadzenia firm rodzinnych. Od czerwca tego roku mają zacząć obowiązywać nowe przepisy (opracowywana ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej) dotyczące podatku od spadków i darowizn w przypadku sukcesji przedsiębiorstwa.

dział spadku

Zmiany te mają zachęcać do przejmowania rodzinnych firm po śmierci ich dotychczasowych właścicieli. Przepisy te mają ułatwić przejęcie firmy rodzinnej. Do tej pory podatku nie musiały płacić tylko osoby najbliższe tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym oraz macocha. Po zmianie przepisów, zwolnienie z podatku ma dotyczyć również osób spoza najbliższego kręgu. Jeśli w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego nabędziesz przedsiębiorstwo osoby fizycznej lub udział w tym przedsiębiorstwie, zostaniesz zwolniony z obowiązku zapłaty podatku.

Jest to bardzo ważna zmiana, ponieważ bywało tak, że przejęcie przedsiębiorstwa wiązało się z ogromnym obciążeniem finansowym, dlatego część takich przedsiębiorstw musiała być zlikwidowana. Spadkobierców nie było stać na zapłacenie podatku. Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej jest praktycznie na ukończeniu i ma zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2018 roku.

Co trzeba będzie zrobić, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku?

Nabywca przedsiębiorstwa w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego będzie musiał zgłosić nabycie przedsiębiorstwa lub udziału w przedsiębiorstwie do urzędu skarbowego. Będzie na to 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, rejestracji poświadczenia dziedziczenia od notariusza lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. Kolejnym warunkiem zwolnienia z podatku jest obowiązek prowadzenia tego przedsiębiorstwa przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Pięcioletni okres obowiązuje wszystkich nabywców, którzy nabyli udziały w takim przedsiębiorstwie. Jeśli którykolwiek z nabywców zrezygnuje przed upływem 5 lat, to osoba rezygnująca będzie musiała zapłacić podatek.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wniesienia takiego przedsiębiorstwa w całości jako wkład do spółki. Wtedy również, jeśli objęte w zamian udziały lub akcje nie zostaną sprzedane przed upływem okresu 5 lat, podatku nie trzeba będzie płacić.

Według tej ustawy długi i ciężary związane z prowadzeniem nabytego przedsiębiorstwa nie będą podlegały odliczeniu od wartości pozostałych rzeczy lub praw majątkowych będących przedmiotem spadku.