42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Ile kosztuje notariusz przy kupnie mieszkania lub działki? Jaką opłatę weźmie notariusz za sporządzenie katu notarialnego. Wszelkie informacje na temat stawek stosowanych przez notariuszy za czynności notarialne reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną. Maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Istnieją jednak czynności, z które pobierane są opłaty notarialne, w których wartość przedmiotu umowy nie ma znaczenia. Są to między innymi umowa majątkowa małżeńska, testament, odwołanie testamentu, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, protokół ze zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub zebrania wspólnoty mieszkaniowej oraz protokół przyjęcia dokumentów na przechowanie.

Wyciąg z rozporządzenia w sprawie stawek taksy notarialnej znajdziesz tutaj.