42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – akt normatywny będący podstawowym źródłem polskiego prawa rodzinnego, w sposób kompleksowy regulujący stosunki rodzinne. Uchwalony przez Sejm w dniu 25 lutego 1964 r., wszedł w życie w dniu 1 stycznia 1965 r. Ustawa z dnia 25 lutego 1964...

Prawo o notariacie Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.

Dokumentem nadrzędnym regulującym działalność notariuszy oraz samorządu notarialnego w Polsce jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U.08.189.1158 z zm.). Ustawa ta reguluje tryb powoływania i odwoływania notariuszy, obowiązki i...